Klik her for at søge.
English version Sitemap Print
 

Undervisningsmateriale
- Hinsides horisonten

 
 
Til læreren… og til eleverne!
Kort om undervisningsmaterialet til udstillingen:

Hinsides Horisonten
- et møde mellem Poul Anker Bech og Niels Lergaard
Vendsyssel Kunstmuseum, Arbejdermuseet og Bornholms Kunstmuseum 2012-2013

Om undervisningsmaterialet
Undervisnings- og informationsmaterialet er udarbejdet til brug for elever på mellemtrin og overbygningen i fagene dansk og billedkunst.
Materialet består af en række powerpoint-præsentationer, der kan vises som introduktion til besøg på udstillingen, eller de kan bruges som lærerens forberedelse til udstillingsbesøget.
Undervisningsforslagene er åbne og kan målrettes den aktuelle elevgruppe. En del af materialet er målrettet læreren, det gælder især teksten. Billederne kan alle glæde sig over.

Undervisningsmaterialet består af følgende powerpoint-præsentationer:
 a) Introduktion til Niels Lergaard
 b) Introduktion til Poul Anker Bech
 c) Billedlige slægtskaber: Fire kunstnere, der har motivrelationer til Lergaard og Bech (Casper David Friedrich, Jens Søndergaard, Oluf Høst, Allan Otte)
 d) Skelsættende værker: Billedintroduktion til ”Hinsides Horisonten”
 e) Billedanalysestrategier og undervisningsforslag til billedanalyser
 f) ”Lærred og lyrik” – Udvalgte Lergaard og Bech-malerier sat i relation til udvalgt lyrik af Lis Sørensen, Dan Turell, Jeppe Aakjær, Peter Mouritzen, Søren Ulrik Thomsen

Mål: Formålet med arbejdet er, at eleverne får blik for ligheder og forskelle mellem to kunstnere, der begge arbejder bevidst med farven og begge tager udgangspunkt i landskabet som motivkreds. De maler dog i hver sin tid og kontekst. Billedanalyse, lyrik, faktaoplysninger, biografiske oplysninger og kulturhistorisk indplacering bidrager til at indfri dette formål.

Differentieringsmuligheder: Alle opgaver kan gradueres efter elevmålgruppen. En del af de ”lærerhenvendte” informationer kan anvendes til overbygningseleverne.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af:
Anne Marie Larsen, Gitte Gram Kusk, Anne-Mette Kjærup, Kristina Juhl, Line Gemmer - alle studerende på Læreruddannelsen i Aalborg.
Ansvarshavende er lektor Bodil Christensen, Læreruddannelsen i Aalborg.

DOWNLOAD
Ovenstående informationer som PDF

Powerpoint-præsentationer
Introduktion til Niels Lergaard
Introduktion til Poul Anker Bech
Billedlige slægtskaber
Skelsættende værker
Billedanalysestrategier
Lærred og lyrik

 

sitelist.html