Klik her for at søge.
English version Sitemap Print
 

Administration og personale

 
 

Personale
Museumsdirektør:            Sine Kildeberg       sk@vkm.dk

Museumsforvalter:           Jens S. Sørensen   jss@vkm.dk
Butik og Kommunikation: Christina F. Riise  cfr@vkm.dk
Bogholderi:                     administration@vkm.dk  
Information:                   info@vkm.dk
Kustode:                         Anni Christensen                       
Kustode:                         Edel Lund Christensen
Kustode:                         Mette Houkjær
Kustode:                         Katrine Vrist-Jensen
Kustode:                         Denise R. Knudsen
Kustode:                         Sofie Jørgensen


Bestyrelse
Formand - Troels Bidstrup Hansen
Udpeget af Hjørring Erhvervscenter

Næstformand - Helmuth Zickert
Udpeget af Hjørring Byråd

Henrik Jørgensen
Udpeget af Hjørring Byråd

Lars Skade
Udpeget af Hjørring Byråd efter indstilling af Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Mette Green Clausen
Udpeget af Hjørring Byråd efter indstilling af Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Søren Friis
Udpeget af KViV Kunstens Venner i Vendsyssel

Karina Madsen Smed
Udpeget af Aalborg Universitet: Institut for Kultur og Globale Studier

Vedtægter for Vendsyssel Kunstmuseum

I 2015 blev museet kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen. Den samlede vurdering var, at museet varetager sine opgaver tilfredsstillende.
Kvalitetsvurdering 2015

sitelist.html